narrow, cramped, confined
kyoku goku takegahikui semaru