grasp, seize, take in hand
nuò jaku daku nyaku karameru